Trykjagt

Trykjagt er en jagtform, der kan drives af et begrænset antal deltagere, ofte fem-syv skytter og en-to drivere (trykkere). Det er også en udmærket jagtform, hvis man blot er to jægere, hvor den ene “trykker”, og den anden står for.

Trykjagt drives oftest på hjortevildt. Jagtformen drives langt overvejende med riffel, men hvis den alene retter sig mod råvildt og ræv, kan haglbøssen anvendes. Hvis trykjagt skal lykkes, er det vigtigt, at “trykkerne” har et nøje kendskab til terrænet og ved, hvor dyrene færdes.

Jagten foregår ved, at vildtet drives frem ved at en eller to “trykkere” langsomt bevæger sig gennem terrænet, mens de banker lidt på træerne, fløjter lidt eller hoster eller rømmer sig. Vildtet bliver da uroligt og forlader området ad de vante veksler i roligt tempo.

Skytterne placerer sig ved de steder, hvor de forventer, at vildtet vil komme, fx ved veksler og naturlige ledelinjer i terrænet som grøfter, diger, kulturhegn eller levende hegn.

Ved trykjagt er det vigtigt at være meget opmærksom på sikkerheden. Skytterne skal have gode oversigtsforhold og bør anvende røde hattebånd eller lignende, så de altid ved, hvor de andre deltagere befinder sig.

Kilde: Teksten er et redigeret uddrag fra kapitel 5 i Vildt & Jagt i Danmark. Lærebogen til den obligatoriske jagtprøve i Danmark.

Tilbage til Jagtformer

%d bloggers like this: