Kedeljagt

Kedeljagt er en form for drivjagt, hvor jægerne med passende afstand imellem sig omringer et stort areal, der derefter afdrives ved, at alle jægerne bevæger sig ind mod centrum. Jagtformen retter sig primært mod harer, men benyttes ikke særlig ofte pga. nedgangen i harebestandene. I Danmark er jagtformen mest udbredt i Sønderjylland.

Det er i begyndelsen af jagten tilladt for jægerne at skyde såvel fremad som bagud til harerne. Derfor er det en jagtform, der kræver meget af jagtlederen. Jagtlederen skal udvise særlig årvågenhed og myndighed for at undgå farlige og ukontrollable situationer, og det er afgørende, at terrænet er velkendt. På et givet tidspunkt – senest når diameteren af ringen er ca. 350 m – markerer jagtlederen, fx ved et hornsignal, at der ikke længere må skydes indad i såten.

Kilde: Teksten er et redigeret uddrag fra kapitel 5 i Vildt & Jagt i Danmark. Lærebogen til den obligatoriske jagtprøve i Danmark.

Tilbage til Jagtformer

%d bloggers like this: