Jagt på fisketerritoriet

Jagten på fiskeriterritoriet er i princippet åben for enhver med gyldigt jagttegn og fast bopæl i Danmark, men den er underlagt en lang række restriktioner som fx reservater, områder med forbud mod motorbådsjagt, jagtfrie zoner ved by- og sommerhusområder samt særlige jagttider i EF-fuglebeskyttelsesområderne. På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside kan man se et oversigtskort over disse jagtrestriktioner.

Ud over de nævnte restriktioner er der en lang række lovmæssige forhold omkring jagten på fiskeriterritoriet, fx regler i forbindelse med jagt ved is, hastigheder ved motorbådsjagt, opsamling ved vadning og lokale særfredninger.

I grove træk kan jagten på fiskeriterritoriet deles op i strandjagt og havjagt.

Kilde: Teksten er et redigeret uddrag fra kapitel 5 i Vildt & Jagt i Danmark. Lærebogen til den obligatoriske jagtprøve i Danmark.

Tilbage til Jagtformer

%d bloggers like this: