Gravjagt

Selvom ræve nedlægges under mange andre jagtformer, er gravjagten for mange jægere den rigtige rævejagt.

Gravjagt kan drives både fra naturgrave og kunstgrave anlagt til formålet. Brugen af kunstgrave er efterhånden blevet almindelig, hvilket både skyldes, at de er sikrere for hundene, og at de er mere effektive i forbindelse med begrænsning af rævebestanden. Det er normalt nemmere at smide ræven ud af en kunstgrav end af en naturgrav. Jægeren undgår de store og komplicerede naturgrave eller grave med grævling, da de er tidsspilde og ødelæggende for hunden.

Vejret spiller en stor rolle for, hvornår ræven er i grav. Regn og rusk i nattens løb eller snestorm og streng frost vil ofte få ræven til at gå i grav, mens solskin og godt vejr i højere grad ansporer ræven til at ligge oven på jorden. I parringstiden sidst på sæsonen kan der sidde flere ræve i samme grav, og det vil da ofte være én tæve og flere hanner.

Jagten drives ved, at to-tre jægere går stille frem til graven med vinden mod sig. De posterer sig bag indgangene, således at alle huller er dækket og inden for skudhold. Når alle er på plads, slippes hunden, der typisk er en gravhund eller terrier.

Til gravjagt anvendes hunde, der har gode taktiske evner, og som kan skifte fra én indgang til en anden og dermed variere sine angreb. Desuden skal hunden med jævne mellemrum komme op af graven og kontakte sin fører, så jægerne ikke risikerer at skulle vente i timevis.

I nogle tilfælde springer ræven af grav næsten øjeblikkeligt, men ellers må jægerne blot stå helt stille og være klar. Hvis ræven springer, skal de bevare roen og lade den trække et lille stykke ud, inden de skyder. Ræven må aldrig beskydes lige i mundingen af hullet, selvom den evt. tøver et øjeblik dér, inden den springer, da hunden kan være lige bag ræven.

Er ræven ikke sprunget inden for ca. ½ time, tages hunden op. Et par skytter vil blive stående, da ræven ofte forlader graven inden for 10-15 minutter. Kommer ræven ikke, kan jægerne sætte hunden ned igen, og ræven har da ofte flyttet sig i graven, hvilket gør, at hunden i anden omgang kan smide ræven ud. Lykkes det heller ikke i denne omgang, tages hunden op, og der ventes igen 10-20 minutter. Jægeren kan komme ud for, at ræven ikke kommer frem, og så opgives jagten.

Gravjagt må udøves når som helst, ræven træffes i grav, hvilket vil sige fra september til udgangen af jagtsæsonen 31. januar. Ræven må dog ifølge bekendtgørelsen om vildtskader også reguleres ved beskydning i februar i egne, hvor den forvolder skade på den øvrige fauna, og her kan gravjagt også anvendes.

Kilde: Teksten er et redigeret uddrag fra kapitel 5 i Vildt & Jagt i Danmark. Lærebogen til den obligatoriske jagtprøve i Danmark.

Tilbage til Jagtformer

%d bloggers like this: