Duejagt

Duejagt foregår normalt i de første timer efter solopgang eller sidst på eftermiddagen, og tit jages duerne ved deres drikke- eller fourageringssteder, som oftest marker med forskellige afgrøder.

Til duejagt skal vejret helst være blæsende og klart, da duerne ikke så gerne flyver omkring i vindstille, trykkende, varmt vejr eller regnvejr. Blæsende vejr har den fordel, at duerne da normalt flyver ret lavt. Ligeledes tager vinden noget af lyden fra skuddet, så skuddene ikke virker så skræmmende på duerne.

Ved duejagt bruger man almindeligvis lokkefugle. Det er også normalt, at man supplerer de kunstige lokkefugle med nedlagte duer, der stilles op med hovedet imod vindretningen eller lægges ud på jorden med udbredte vinger. Hermed bliver de hvide felter på vingerne meget synlige, og de indtrækkende duer opfatter dem tilsyneladende som artsfæller, der er ved at lande.

Duer har et fremragende syn, så på en duejagt anvender jægeren skjul og kan også sløre sig selv med camouflagetøj.

I det åbne landskab kan man opleve duejagten tidligt på sæsonen, hvor duerne opsøger marker, der endnu ligger hen som stubmarker, nysåede marker eller andre marker med kerner eller ukrudtsfrø. Også olden i form af bog og agern yndes af duerne, så også senere på året kan der drives trækjagt på duer, der fouragerer i skovene.

Kilde: Teksten er et redigeret uddrag fra kapitel 5 i Vildt & Jagt i Danmark. Lærebogen til den obligatoriske jagtprøve i Danmark.

Tilbage til Jagtformer

%d bloggers like this: