Anstandsjagt på hjortevildt

Anstandsjagt på hjortevildt og ræv baserer sig ligesom anstandsjagt på fuglevildt på, at jægeren kender vildtets vaner og opholdssteder og derved kan placere sig strategisk rigtigt i området. Hjortevildt og ræv kan skydes på anstandsjagt ved fx veksler i skov, ved moser, remiser eller gravkomplekser.

Hvor der i anstandsjagten på fuglevildt må anvendes kunstigt skjul, må pattedyr generelt ikke jages fra kunstigt skjul, men hjortevildt og ræve må skydes med riffel samt bue og pil fra skydeplatforme, som opfylder betingelserne i bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

Det er vigtigt ved anstandsjagt, at jægeren tager hensyn til vinden og anbringer sig i læsiden i forhold til vildtet, idet det ellers vil få færten af jægeren. Anstandsjagten har den store fordel, at vildtet normalt ikke bliver opmærksomt på jægeren før skuddet. Det giver jægeren mulighed for at vælge det rigtige stykke vildt og skyde i ro.

Ræven kan skydes på anstandsjagt med riffel i det tidlige efterår på stubmarker og lignende steder, samt på frostklare morgener i december og januar (samt under regulering også i februar). Man må – i modsætning til de fleste andre pattedyr – gerne skyde ræven på fiskeriterritoriet. Jægeren kan derfor også placere sig langs strandbredder, som ræven tit afsøger for opskyllede fødeemner.

Anstandsjagten på hjortevildt og ræv kombineres ofte med pürschjagt.

Kilde: Teksten er et redigeret uddrag fra kapitel 5 i Vildt & Jagt i Danmark. Lærebogen til den obligatoriske jagtprøve i Danmark.

Tilbage til Jagtformer

%d bloggers like this: