Anstandsjagt på fuglevildt

Anstandsjagt er en jagtform, hvor jægeren placerer sig på et strategisk udvalgt sted for derefter at lade vildtet komme til sig. Jagten retter sig mod såvel trækkende fuglevildt som hjortevildt og ræv. I dette afsnit beskrives anstandsjagt/trækjagt på fuglevildt.

I forbindelse med anstandsjagt på fugle er det udbredt at anvende skjul, skydeplatforme og lokkefugle. Alle de jagtbare fuglearter må skydes fra kunstigt skjul, når blot ståstedet ikke er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

Der anvendes både naturlige og kunstige skjul. Skjulet kan være en simpel flytbar konstruktion bygget af det forhåndenværende materiale, fx grene, siv og rør. Det kan også være et mere permanent anlæg, fx en ramme beklædt med camouflagenet eller en nedgravet skydekasse. Ved ande- og gåsejagt på åbne marker, hvor der ikke findes naturlige gemmesteder, kan skjulet være et gravet hul i jorden med plads til både jæger og hund.

Jagtens succes afhænger af jægerens kendskab til vildtets vaner, veksler og trækruter. Som hovedregel er vildtets bevægelser i terrænet især henlagt til morgen- og aftentimerne, men vind- og vejrforhold kan have stor betydning for vildtets aktivitetsniveau. Vejrforholdene spiller også en stor rolle for, hvor jægeren skal placere sig for at få vildtet på skudhold.

Jægerne kan anvende lokkefugle, der øger jægerens muligheder for at få vildtet på skudhold, fordi fuglene har en instinktiv trang til at opsøge artsfæller. Lokkefugle kan også bruges til hjælp ved afstandsbedømmelsen. Hvis lokkefuglene placeres på en kendt afstand fra jægeren, er han ikke i tvivl om, hvornår de indflyvende fugle er på skudhold. Hvor mange lokkefugle, der er nødvendige, afhænger lidt af hvilke arter, man jager, men generelt gælder, at jo flere, jo bedre.

Kilde: Teksten er et redigeret uddrag fra kapitel 5 i Vildt & Jagt i Danmark. Lærebogen til den obligatoriske jagtprøve i Danmark.

Tilbage til Jagtformer

%d bloggers like this: